Svod dorostu - Lančov

04.08.2014 12:45

Aria se v sobotu 2.8.2014 zúčastnila svodu a dostala tento kod: H1, K2, W2 .

Byla tam i její sestřička Adara a té byl udělen tento od: K2, U2, W5 .

Po otevření článku: dvě fotky.